Zelf doen

De aanpak van Scenexus is in meerdere opzichten uniek:

  1. Een benadering van scenariodenken die voortvloeit uit de oorspronkelijke concepten van Pierre Wack bij Shell uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, waarop we een eigen systematiek hebben gebaseerd aangevuld met een zelf ontwikkelde waarschijnlijkheidsinschattingstechniek (zie onze kernpunten).
  2. Een stap voor stap benadering bij het op weg helpen van organisaties die scenarioplanning willen gaan gebruiken onder toepassing van moderne middelen zoals een online leerplatform en videoconfererenties.

Waarom zelf?

Op weg

Vragen?

neem contact op