Mondiale scenario’s

Bedrijven als Shell en Equinor maar ook instituten zoals het Global Economic Forum maken al langer gebruik van mondiale scenario’s. Door historische scenario’s te analyseren en scenario-sets van verschillende bronnen met elkaar vergelijken, heeft Scenexus enkele archetypische langetermijnscenario’s geconstrueerd. Deze blijven lang relevant en kunnen eenvoudig aangepast worden als inzichten zich mochten wijzigen. Ze gaan uit van de ‘big five’ fundamentele drijvende krachten.

Dunia

Een wereld waarin de globalisering van vóór 2008 met kracht wordt hervat. Negatieve implicaties worden geaccepteerd. Nieuwe onvermijdelijke financiële crises vinden plaats maar deze worden in nauwe samenwerking op mondiale schaal het hoofd geboden.

Patria

Recente tendensen in de richting van meer focus op de nationale belangen zetten zich versterkt door. Deze mondiale verbrokkeling en naar binnen gerichtheid heeft een negatieve invloed op de economische groei. Financiële crises blijven echter beperkt van omvang, zij het onder een gesternte van geopolitieke conflicten.

Territoria

Vele mensen en gemeenschappen onderkennen de nadelen van globalisering maar keren zich ook af van de nationalistische reacties daarop. Dominante initiatieven ontstaan in de regio’s in een dynamische maar volatiele wereld.

NB: Dunia is Arabisch voor ‘Wereld’, Patria is Latijn voor ‘Vaderland’ en met Territoria (Latijn) bedoelen we ‘Regio’s’ in ruime zin.

Vragen?

neem contact op