Onze kernpunten

De aanpak van Scenexus onderscheidt zich door vier kernpunten:

Het combineren van verkennende, mondiale scenario’s en gerichte, focusscenario’s

Veel van de onzekerheden waar we mee te maken hebben zijn grensoverschrijdend. Het is daarom vaak nuttig om een bepaalde problematiek in een mondiale context te plaatsen. De mate waarin dit nodig is kan variëren. Om die reden presenteert Scenexus enkele archetypische mondiale scenario’s die naar behoefte uitgebreid of aangepast kunnen worden. Daarnaast is echter een gerichte scenariobenadering nodig om in te zoomen op een bepaald vraagstuk.

Het benadrukken van de fundamentele drijvende krachten

Meestal ziet men dat gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde deductieve methode: men neemt de twee grootste onzekerheden, bedenkt daarvoor twee zeer verschillende mogelijke uitkomsten en combineert die in een twee bij twee matrix. Daarmee hebben we vier scenario’s. Men neemt voor de grote onzekerheden vaak ‘output-variabelen’ zoals economische groei en inflatie. Dit is een mechanistische aanpak die niet tot veel inzicht leidt. Scenexus propageert het beschouwen van fundamentele drijvende factoren waarvan aangenomen mag worden dat die aan de basis staan van de toekomstige ontwikkelingen.

Een duidelijke connectie met besluitvorming

Het is gebleken dat een groot probleem met de adoptie van scenarioplanning in de praktijk de koppeling met besluitvorming is. Men vindt het ontwikkelen en bespreken van scenario’s best interessant, maar wat doen we er nu mee? Hoewel er meerdere toepassingen van scenario’s zijn, is de ondersteuning van besluitvormingsprocessen de belangrijkste. Scenexus heeft hier enkele heldere concepten voor.

Het selectief gebruik van waarschijnlijkheidsinschattingen

Hoewel het algemene adagium is dat men niet moet trachten aan scenario’s waarschijnlijkheden te koppelen, is Scenexus er wel degelijk een voorstander van om dit in bepaalde gevallen te overwegen. Voor mondiale scenario’s is het werken met waarschijnlijkheden zeker niet zinvol, maar voor bepaalde focusscenario’s – gericht op een heel specifiek vraagstuk – kan dit meerwaarde hebben. Scenexus heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld die gebruik maakt van de Analyse van Concurrerende Hypothesen.

Vragen?

neem contact op