Gerichte scenario’s

Gerichte- of focusscenario’s zoomen in op een bepaald vraagstuk. Bijvoorbeeld:

Wat doet de rente op de middellange termijn?

Wat zijn de vooruitzichten voor een investering in dat land?

Wat is de toekomst van de euro?

Vanuit die vraagstelling worden alle factoren in kaart gebracht die mogelijk van invloed zijn. Hieruit kiezen we vervolgens een aantal fundamentele drijvende krachten die gezamenlijk het meest bepalend worden geacht. Op basis daarvan construeren we enkele scenario’s. Waar er grensoverschrijdende dimensies zijn zoeken we uiteraard de samenhang op met de mondiale scenario’s.

Bij focusscenario’s is het soms mogelijk en verstandig om gewichten toe te kennen aan de scenario’s. Welk scenario is het meest waarschijnlijk, welke het minst? Dit kan van belang zijn voor de besluitvorming. Scenexus heeft hiervoor een methode ontwikkeld die gebaseerd is op de Analyse van Concurrerende Hypothesen.

Vragen?

neem contact op