De toekomst van de Euro

Op zondag 9 mei 2021 is het Europese debat over de toekomst van Europa begonnen. In een serie conferenties, geïnitieerd door de Franse president Emmanuel Macron, kunnen ook Europese burgers zich uitspreken over hun twijfels, wensen en verwachtingen. De discussie zal zich uitstrekken tot medio volgend jaar.

Hoewel de conferentie over de Europese Unie gaat, zal de rol van de euro bepalend zijn. Forceert de eenheidsmunt een Europese transferunie, keert de munt terug naar haar oorspronkelijke mandaat, of staat ze aan de basis van een Europese desintegratie?

Deze kwestie leent zich uitstekend voor het opstellen van scenario’s. Hiermee proberen we te begrijpen wat de drijvende krachten achter de ontwikkelingen met betrekking tot de euro zijn en hoe die op elkaar ingrijpen.

In Wynia’s Week zijn vier artikelen over dit thema gepubliceerd. We hebben daarin drie scenario’s voor de euro onderscheiden:

Het Charlemagne-scenario: Door de geopolitieke constellatie en de implicaties van de schuldenproblematiek post-corona wordt verdere eenwording het dominante narratief, nog sterker dan het nu al is. Dit wordt mogelijk gemaakt door successen op andere terreinen waardoor het aanzien van het EU-bestuur stijgt.

Het Westfalen-scenario: De schuldenproblematiek post-corona hangt als een molensteen om de eurozone en leidt tot een crisis. Diverse andere ontwikkelingen (migratie, corruptie, kwesties met betrekking tot de rechtstaat) drijven de eurolanden verder uiteen. Het Brusselse bestuur blinkt uit door ineffectiviteit. Het uiteindelijke opbreken van de euro zal altijd gezien worden als een politiek ongeluk.

Het Florence-scenario: De schuldenproblematiek post-corona hangt als een molensteen om de eurozone en beheerst het Europese discours. De verschillen tussen de landen post-corona worden nog groter dan ze al zijn. Het dominante narratief wordt dat in die context een eenvormige euro niet langer houdbaar is. Met succes wordt een hybride oplossing gevonden, waarbij de euro behouden blijft maar waarbij landen daarnaast hun eigen (digitale) munten gaan gebruiken.

Download een samengestelde PDF van alle vier artikelen.

Lees hier hoe deze scenario’s tot stand gekomen zijn.

Bij het ontwikkelen en begrijpen van scenario’s is het altijd de bedoeling om inzichten uit te wisselen en een discussie te voeren. Het gaat er daarbij niet per se om te beargumenteren welke scenario de voorkeur heeft maar om na te gaan welke factoren een rol spelen en hoe die zouden kunnen uitpakken.

Via deze rubriek geven we lezers de mogelijkheid om hun perspectieven te delen. Deze zullen worden samengevat in een artikel dat op 5 juni in Wynia’s Week verschijnt.

Reageren kan het formulier of via een email aan euro(at)scenexus.nl.

Vragen?

neem contact op