De ‘Big Five’

Bij het ontwikkelen van mondiale scenario’s – mogelijke beelden van de wereld in de komende 10 tot 30 jaar – moet we kijken naar de belangrijkste drijvende krachten. Wij geloven dat voornamelijk de volgende vijf onzekere trends de toekomst vorm zullen geven.

Mondiale ordening

Hoe zal de globalisering verder uitpakken, waar concentreert het bestuur zich en hoe is de machtsverdeling?

Opkomende landen

Hoe en in welk tempo zullen de opkomende economieën zich ontwikkelen, met name China en India?

Klimaatproblematiek

Hoe zal de wereld omgaan met klimaatverandering?

Technologie

Welke technologische ontwikkelingen zullen we zien (IT en AI) en wat zal de hierbij de marktordening zijn?

Het financiële stelsel

Hoe zal het mondiale financiële systeem en de schuldenproblematiek evolueren?

Voor elk van deze fundamentele drijvende krachten bezien we welke richtingen die uit zouden kunnen gaan. Daarna zoeken we naar logische combinaties die een consistente en plausibele toekomst zouden kunnen vormen. Daarmee krijgen we enkele mondiale scenario’s.

Vragen?

neem contact op