De scenariomethode

Het denken in scenario’s is in de jaren zeventig begonnen bij Shell, en is later ook wel bij andere instituten, instanties en bedrijven toegepast. Maar de methodiek heeft nooit een heel brede verbreiding gekend. De laatste jaren is echter wel de belangstelling groter geworden, natuurlijk vanwege de diverse crises die wereld hebben getroffen. Men beseft inmiddels dat er meer onzekerheden zijn dan gedacht. Het is niet verstandig om uit te gaan van één enkele, vertrouwde ’toekomst’.

De kernpunten

Wat zijn de kernpunten van de aanpak van Scenexus?

De ‘Big Five’

Wat zijn de vijf fundamentele drijvende factoren?

Mondiale scenarios

Wat zijn onze archetype mondiale scenario’s?

Gerichte scenario’s

Wat bedoelen we met gerichte of focusscenario’s en wat kunnen we daarmee?

Vragen?

neem contact op