Orde in complexiteit

Anticipatie en besluitvorming via het denken in scenario’s

Nieuws

Herinneringen aan de toekomst

Hoe vaak horen we niet dat ‘het ons overkomen is’? Waarom zijn we niet voorbereid op een pandemie, een schuldencrisis, een migratiedrama? We willen graag uitgaan van de feiten, maar dan zijn we eigenlijk al te laat. We laten ons verrassen. Natuurlijk is de toekomst niet te voorspellen. We kunnen niet alles voorzien. Maar door meer gebruik te maken van scenariodenken is het zeker mogelijk om iets beter voorbereid te zijn op wat komen gaat. Dit is belangrijk voor ’s lands bestuur, voor een bedrijf dat een robuuste strategie wil en voor een belegger die waarde hecht aan een goed gespreide portefeuille. Scenario’s noemt men in die zin wel ‘herinneringen aan de toekomst’. Het gebruik van scenario’s kan een belangrijke bijdrage leveren aan snellere en verbeterde besluitvorming.

Meer over de scenariomethode
Meer over onze aanpak

Scenario’s

We kunnen twee typen scenario’s onderscheiden: verkennende en gerichte scenario’s.

Verkennende scenario’s zijn in de eerste plaats bedoeld om een algemene beschrijving te geven van welke ontwikkelingen zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Ze hebben tot doel de toekomstige context in bredere zin beter te begrijpen. Vaak hebben dergelijke scenario’s de wereld als geheel tot onderwerp: mondiale scenario’s.

Gerichte- of focusscenario’s zijn bedoeld om een bepaalde vraagstelling nader te duiden, bijvoorbeeld ‘is dit goede investering?’ of ‘wat zal de rente doen op middellange termijn? ‘. De contextuele omgeving wordt dan geanalyseerd voor zover die relevant is voor de vraagstelling.

De insteek van Scenexus is dat beide categorieën van belang zijn: de verkennende scenario’s om de relevante contextuele omgeving in brede zin beter te begrijpen en gerichte scenario’s om specifieke besluitvorming of strategieontwikkeling te ondersteunen.

Verkennende scenario’s

Scenexus heeft enkele archetypysiche mondiale scenario’s ontwikkeld die als basis kunnen dienen voor de scenario-ontwikkeling en toepassing van elke organisatie.

Gerichte scenario’s

Wat bedoelen we precies met gerichte of focusscenario’s?

Vragen?

neem contact op